Få hjælp

Denne website er kun en kort beskrivelse af Den Tyske Model, det er ikke en manual!

Du/I bør bruge en af de få advokater med speciale i EU og danske udlændingelove (dem er er kun ganske få af) eller Indvandrerrådgivningen, vi er erfarne i Den Tyske Model og EU-opholdsbekendtgørelsen og familiesammenføring tilbage til Danmark!

Der er regler/love/praksis/krav, som skal overholdes ved brugen af Den Tyske Model

Alt er ikke uden komplikationer. Og uanset EU regler om arbejdskraftens fri bevægelighed, så er der en statsadministration både i Tyskland og i Danmark. Alt tager sin tid, endda lang tid, hvis alt ikke foretages korrekt og til tiden.

Udlændingeministeriet har fabrikeret en slags liste vedrørende EU-tilbageføringer til Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen. Om det så betyder, at såvidt man kan fremlægge dokumentation efter denne liste, så gives der en EU-opholdstilladelse til din ægtefælle/familie, vil nok være et såkaldt lykketræf. Hidtil har den tidligere nu nedlagte Statsforvaltning og Udlændingeministeriet været meget tillukket om praksis, og specielt om hvilke krav ministeriet mener opfylder, deres et ”faktisk og reelt” ophold i et andet EU-land.

Du/I skal kunne dokumentere et ”reelt og faktisk” ophold i Tyskland. Et ”reelt og faktisk” er formuleringen ca. 38% modtager ved afslaget om tilbageføring til Danmark af ægtefælle/din nærmeste familie fra et andet EU land.

Køb praktisk  hjælp hos Indvandrerrådgivningen

Har du en EU sag, så ring eller skriv for at få en kontakt. Vi tager 10.000 kr. + moms for en voksen person + 3.000 kr. pr. barn + moms i et engangsbeløb for sagsbehandling – forudbetalt.

Du indgår en kontrakt med os. Vi orienterer dig om at blive tilmeldt borger i Tyskland, giver skriftlig instruktion om forløbet, krav, dokumentation m.v., samt ansøger til sidst i Danmark om din ægtefælles og eventuelle børns EU opholdstilladelse, samt besvarer alle dine mange spørgsmål undervejs.

Indvandrerrådgivningen har stor indsigt i Tyske forhold og praksis.

Vi garanterer, at din EU familiesammenføring fra et andet land vil lykkes, hvis du følger vor mundtlige og skriftlige vejledning!

Vi vejleder I K K E gratis! Det vil forhåbentlig de fleste kunne forstå!  

Scroll to top